อิฐ (Brick)
2. อิฐประดับตกแต่ง / ก่อโชว์ ( Facing Brick )


11. (SVFB-11) อิฐมอญก่อโชว์ลายดอกมะลิ
ขนาด : 5.5 x 16 x 6 ซม.
น้ำหนัก : 1.0 กก.
พื้นที่ : 90 ก้อน/ตรม.

12. (SVFB-12) อิฐมอญก่อโชว์ลายเอส
ขนาด : 6.5 x 16.5 x 5.5 ซม.
น้ำหนัก : 0.9 กก.
พื้นที่ : 90 ก้อน/ตรม.

13. (SVFB-13) อิฐทนไฟ
ขนาด : 11 x23 x 7 ซม.
น้ำหนัก : 3 กก.
พื้นที่ : 50 ก้อน/ตรม.

14. (SVFB-14) อิฐทนไฟเสี้ยว
ขนาด : 11 x23 x 7 ซม.
น้ำหนัก : 3 กก.
พื้นที่ : 50 ก้อน/ตรม.

15. (SVFB-15) ปูนทนไฟ
นน. 50 กก/ถุง
ก่ออิฐ 100 ก้อน/ตรม
ก่อปูนหนา 0.50 ซม.

16. (SVFB-16) อิฐประสานตรงโล่ง
ขนาด : 25 x 13 x 10 ซม.
น้ำหนัก : 5 กก.
พื้นที่ : 40 ก้อน/ตรม.

17. (SVFB-17) อิฐประสานตรงปิดบนเรียบ
ขนาด : 25 x 13 x 10 ซม.
น้ำหนัก : 5 กก.
พื้นที่ : 40 ก้อน/ตรม.

18. (SVFB-18) อิฐประสานโค้ง
ขนาด : 25 x 13 x 10 ซม.
น้ำหนัก : 5 กก.
พื้นที่ : 40 ก้อน/ตรม.

[1][2]
อิฐมอญก่อโชว์_ผนังเรียบ7x16_1
อิฐมอญก่อโชว์_ผนังเรียบ7x16_2
อิฐมอญก่อโชว์เสา
อิฐมอญก่อโชว์เสา
อิฐมอญก่อโชว์
อิฐมอญก่อโชว์
อิฐมอญก่อโชว์

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com