อิฐ (Brick)
4. อิฐมอญปูพื้น ( Paving brick )


1. (SVPB -01) อิฐมอญปูพื้นหน้าสาม
ขนาด 6x16x5 cm.
นน. 1 กก/ก้อน
พื้นที่ครอบคลุม 100 ก้อน/ตรม

2. (SVPB -02) อิฐมอญปูพื้นหน้าสี่
ขนาด 10x20x5 cm
นน 1.90 กก/ก้อน
พื้นที่ครอบคลุม 50 ก้อน/ตรม

3. (SVPB -03) อิฐมอญปูพื้นหน้าหก
ขนาด 15x30x5 cm
นน 3.50 กก./ก้อน
พื้นที่ครอบคลุม 23 ก้อน/ตรม.

[1]
อิฐมอญปูพื้น
อิฐมอญปูพื้น
อิฐมอญปูพื้น
อิฐมอญปูพื้น
อิฐมอญปูพื้น

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com