กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
กระเบื้องดินเผาปูพื้นและติดผนังไฟสูง (Terracotta floor tile & Wall tile with high temperature " Tropical series")
อิฐ ศรีวิไลยได้นำเข้ากระเบื้องดินเผาปูพื้นและติดผนังไฟสูงของ รุ่นทรอปิคอล (Sivilai terracotta floor tile with high temperature ) เข้ามาเพื่อรองรับลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องการใช้ในปริมาณมาก และเน้นคุณภาพที่สม่ำเสมอกันทุกชิ้น ด้วยการเผาที่อุณหภูมิที่สูงกว่า 1, 050 องศาเซสเซียส ทำให้กระเบื้องดินเผามีความแข็งแกร่ง ผิวหน้าเรียบ สม่ำเสมอ คงทน อีกทั้งปริมาณการดูดซับน้ำที่ต่ำ ( Water absorbtion ) ทำให้สามารถเช็ด ล้าง ทำความสะอาดได้โดยที่เฉดสีไม่ด่าง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการปูพื้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร1. ( SVL -01 ) กระเบื้องดินเผาสีอิฐธรรมชาติ
1. ขนาด :2.4 x 9.6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.2 กก., พื้นที่ : 70 แผ่น/ตรม.

2. ขนาด : 6 x 6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.5 กก., พื้นที่ : 44 แผ่น/ตรม.

3. ขนาด : 8 x 8 นิ้ว., น้ำหนัก : 1 กก., พื้นที่ : 24 แผ่น/ตรม.

4. ขนาด : 12x12 นิ้ว., น้ำหนัก : 1.3 กก., พื้นที่ : 11 แผ่น/ตรม.

2. ( SVL -02 ) กระเบื้องดินเผาสีครีม
1. ขนาด :2.4 x 9.6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.2 กก., พื้นที่ : 70 แผ่น/ตรม.

2. ขนาด : 6 x 6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.5 กก., พื้นที่ : 44 แผ่น/ตรม.

3. ขนาด : 12 x 12 นิ้ว., น้ำหนัก : 1.3 กก., พื้นที่ : 11 แผ่น/ตรม.

3. ( SVL -03 ) กระเบื้องดินเผาสีเทาควันบุหรี่
1. ขนาด :2.4 x 9.6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.2 กก., พื้นที่ : 70 แผ่น/ตรม.

2. ขนาด : 6 x 6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.5 กก., พื้นที่ : 44 แผ่น/ตรม.

3. ขนาด : 12 x 12 นิ้ว., น้ำหนัก : 1.3 กก., พื้นที่ : 11 แผ่น/ตรม.

4. ( SVL -04 ) กระเบื้องดินเผาสีแดงเข้ม
1. ขนาด :2.4 x 9.6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.2 กก., พื้นที่ : 70 แผ่น/ตรม.

2. ขนาด : 6 x 6 นิ้ว., น้ำหนัก : 0.5 กก., พื้นที่ : 44 แผ่น/ตรม.

3.ขนาด : 12 x 12 นิ้ว., น้ำหนัก : 1.3 กก., พื้นที่ : 11 แผ่น/ตรม.

5. ( SVL -05 ) กระเบื้องดินเผาสีน้ำตาล
1. ขนาด :2.4 x 9.6 นิ้ว. น้ำหนัก : 0.2 กก., พื้นที่ : 70 แผ่น/ตรม.

2. ขนาด : 6 x 6 นิ้ว. น้ำหนัก : 0.5 กก., พื้นที่ : 44 แผ่น/ตรม.

3. ขนาด : 12 x 12 นิ้ว. น้ำหนัก : 1.3 กก., พื้นที่ : 11 แผ่น/ตรม.

[1]
กระเบื้องดินเผาไฟสูงสีครีม
กระเบื้องดินเผาไฟสูงสีอิฐธรมชาติ 8x8
กระเบื้องดินเผาปูพื้นและติดผนังไฟ
กระเบื้องดินเผาไฟสูงสีอิฐธรมชาติ 8x8
Download Test Result [1] [2]

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com