บล็อกช่องลม ( Ventilation Block )1. (SVVB-01) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

2. (SVVB-02) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

3. (SVVB-03) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

4. (SVVB-04) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

5. (SVVB-05) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม

6. (SVVB-06) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

7. (SVVB-07) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 16x16x6.5 ซม.
พื้นที่ : 35 ก้อน/ตรม.

8. (SVVB-08) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 16x16x6.5 ซม.
พื้นที่ : 35 ก้อน/ตรม.

9. (SVVB-09) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

10. (SVVB-10) อิฐช่องลมดินเผา
ขนาด : 20x20x6 ซม.
พื้นที่ : 25 ก้อน/ตรม.

[1][2]

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com