กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
3. กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังและปูพื้น (ไฟปานกลาง )


1. (SVMF-01) กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังปั้นมือ 2 x 8”
ขนาด : 2 x 8 x 0.3 นิ้ว.
น้ำหนัก : 0.15 กก.
พื้นที่ : 100 แผ่น / ตรม.

2. (SVMF-02) กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังปั้นมือ 4” x 8”
ขนาด : 4 x 8 x 0.3 นิ้ว ,
น้ำหนัก : 0.3 กก. ,
พื้นที่ : 50 แผ่น/ตรม.

3. (SVMF-03) กระเบื้องดินเผาปั้นมือติดผนัง 2 x 6
ขนาด : 2 x 6 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.3 กก.
พื้นที่ : 100 ชิ้น/ตรม.

4. (SVMF-04) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 2 x 6
ขนาด : 2 x 6 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.3 กก.
พื้นที่ : 100 ชิ้น/ตรม.

5. (SVMF-05) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 2 x 8
ขนาด : 2 x 8 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.6 กก.
พื้นที่ : 100 ชิ้น/ตรม.

6. (SVMF-06) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 2 x 8 สีขาวชมพู
ขนาด : 2 x 8 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.6 กก.
พื้นที่ : 100 ชิ้น/ตรม.

7. (SVMF-07) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 3 x 9
ขนาด : 3 x 9 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.37 กก.
พื้นที่ : 50 ชิ้น/ตรม.

8. (SVMF-8) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 4 x 8
ขนาด : 4 x 8 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.50 กก.
พื้นที่ : 45 ชิ้น/ตรม.

9. (SVMF-09) กระเบื้องดินเผาปูพื้น 4x4
ขนาด : 4 x 4 นิ้ว
น้ำหนัก : - กก.
พื้นที่ : 100 แผ่น/ตรม.

10. (SVMF-10) กระเบื้องดินเผาปูพื้น 6 x 6
ขนาด : 6 x 6 นิ้ว  
น้ำหนัก : 0.7 กก.
พื้นที่ : 45 แผ่น/ตรม.

[1][2]
กระเบื้องดินเผาปูพื้น 8x8_1
กระเบื้องดินเผาปูพื้นหกเหลี่ยม 6x6
กระเบื้องดินเผาล้านนาปูพื้น 8x8
กระเบื้องดินเผาล้านนาปูพื้น 6x6
กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังและปูพื้น 6x6
กระเบื้องดินเผาล้านนาปูพื้น 6x6

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com