Technical Corner

7 ขั้นตอนง่ายๆ
ในการสร้างทางเดิน และลานบ้านด้วยตนเอง


ขั้นตอนที่ 1: กำหนดจำนวนวัสดุต่างๆที่ต้องใช้

อิฐปูถนน

      1. กำหนดพื้นที่ที่ต้องการเป็นตารางฟุต (กว้าง*ยาว)
      2. ประมาณการอิฐที่คุณต้องใช้ โดย
4.5 ก้อน ต่อหนึ่งตารางฟุต สำหรับอิฐ 4*8 นิ้ว
5.2 ก้อน ต่อหนึ่งตารางฟุต สำหรับอิฐขนาด 3-5/8*7-5/8 นิ้ว

วัสดุที่ใช้ทำขอบ
       วัดความยาวของเส้นขอบ (ระบบฟุต) บริเวณพื้นที่ที่คุณต้องการ เพื่อนำมาวัดวัสดุที่คุณจะใช้ทำขอบ

ทรายและหินบดละเอียด
ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่คุณต้องการจะสร้าง


ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมพื้นที่

      1. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่คุณจะเลือก ว่ามีความลึกพอที่สามารถจะขุดดินออกได้มากน้อยเพียงใด
      2. เมื่อแน่ใจแล้ว ให้ปักไม้เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ แล้วขึงด้วยเชือก
      3. ใช้เสียมขุดดินหรือหญ้าบริเวณผิวดินออกเพื่อโรยหินบดละเอียดลงไปแล้วอัดให้แน่น


ขั้นตอนที่ 3: การเตรียมฐาน

      1. หลังจากอัดดินให้แน่นแล้ว ให้ใช้เครื่องบดดิน บดทับอีกครั้งเพื่อสร้างฐานที่แข็งแรง เพื่ออิฐที่ปูไปแล้วจะไม่เคลื่อนย้าย
      2. ดินหรือหินก่อนการบดทับ ควรมีความชื้นเล็กน้อย


ขั้นตอนที่ 4: การวางกรอบ

      การวางกรอบช่วยให้อิฐที่เราปูมีความสวยงาม เริ่มต้นด้วยการวางอิฐบริเวณริมสุด เพื่อจะได้ทราบจำนวนอิฐที่เราต้องตัดหรือลดขนาดออกเพื่อความสวยงาม


ขั้นตอนที่ 5: การเททราย

      ใช้ไม้ปักเพื่อกำหนดความสูงของทรายที่ต้องการเทลงไป ค่อยๆ เททราย และพรมน้ำให้ทรายมีความชื้น ระวังอย่าเหยียบหรือวางสิ่งใดกดทับ จากนั้นใช้ไม้กวาด กวาดทรายให้เรียบ


ขั้นตอนที่ 6: การปูอิฐ

      1.เริ่มจากมุม ถ้าเป็นไปได้ โดยเริ่มปูออกมาจากมุมชิดชอบ ค่อยๆ ว่างอิฐโดยไม่ใช้แรงกด
      2.ดำเนินการปูอิฐตามแบบที่คุณเลือก ใช้เชือกขึงทุกๆ 2-3 ฟุต เพื่อรักษาระดับทีถูกต้อง
      3.หมั่นตรวจดูระดับของอิฐที่ปูไปแล้ว
      4. หากปูไปจนสุดแล้วต้องตัดหรือลดขนาดก้อนอิฐ อิฐก้อนที่ชิดขอบควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

รูปแบบต่างๆในการปูอิฐมอญ :

ขั้นตอนที่ 7: การประเมินผลงาน
      ตรวจสอบงานผลงานของคุณ โดยดูระดับความสูงของอิฐว่าเป็นแนวเดียวกันหรือไม่ จากนั้นให้โรยทรายแห้งลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้อิฐเคลื่อนตัว


อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
181 ม. 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel : 089-8163438, 089-5524139,086-1834277, line id: phattrasri
©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com