กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
3. กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังและปูพื้น (ไฟปานกลาง )


1. (SVMF-01) กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังปั้นมือ 2 x 8”
ขนาด : 2 x 8 x 0.3 นิ้ว ,
น้ำหนัก : 0.15 กก.,
พื้นที่ : 90 ชิ้น/ตรม.

2. (SVMF-02) กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังปั้นมือ 3” x 8”
ขนาด : 3 X 8 x 0.3 นิ้ว , 
น้ำหนัก : 0.20 กก.,
พื้นที่ : 62 แผ่น/ตรม.

3. (SVMF-03) กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังปั้นมือ 4” x 8”
ขนาด : 4 x 8 x 0.3 นิ้ว ,
น้ำหนัก : 0.3 กก. , พื้นที่ : 50 แผ่น/ตรม.

4. (SVMF-04) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 2 x 6
ขนาด : 2 x 6 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.3 กก.
พื้นที่ : 100 ชิ้น/ตรม.

5. (SVMF-05) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 3 x 9
ขนาด : 3 x 9 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.37 กก.
พื้นที่ : 50 ชิ้น/ตรม.

6. (SVMF-06) กระเบื้องดินเผาติดผนัง 4 x 8
ขนาด : 4 x 8 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.50 กก.
พื้นที่ : 45 ชิ้น/ตรม.

7. (SVMF-07) กระเบื้องดินเผาปูพื้น
ขนาด : 6 x 6 นิ้ว  
น้ำหนัก : 0.7 กก.
พื้นที่ : 45 แผ่น/ตรม.

8. (SVMF-08) กระเบื้องดินเผาปูพื้น
ขนาด : 8 x 8 นิ้ว  
น้ำหนัก : 1 กก.
พื้นที่ : 25 แผ่น/ตรม.

9. (SVMF-09) กระเบื้องดินเผาปูพื้นหกเหลี่ยม
ขนาด : 6 x 6 นิ้ว  
น้ำหนัก : 0.7 กก.
พื้นที่ : 50 แผ่น/ตรม.

[1]
กระเบื้องดินเผาปูพื้น 8x8_1
กระเบื้องดินเผาปูพื้นหกเหลี่ยม 6x6
กระเบื้องดินเผาล้านนาปูพื้น 8x8
กระเบื้องดินเผาล้านนาปูพื้น 6x6
กระเบื้องดินเผาล้านนาติดผนังและปูพื้น 6x6
กระเบื้องดินเผาล้านนาปูพื้น 6x6

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
181 ม. 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel : 089-5524139,086-1834277,089-8163438,
line id: 0895524139, kung33
©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com