กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือปูพื้น


1. กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือขนาด 4 x 4" (SVHF-01)
พื้นที่ครอบคลุม 90 แผ่น/ตรม

2. กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือขนาด 6 x 6” (SVHF-02)
พื้นที่ครอบคลุม 45 แผ่น/ตรม

3. กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือขนาด 8 x 8” (SVHF-03)
พื้นที่ครอบคลุม 25 แผ่น/ตรม

4. กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือขนาด 12 x 12
พื้นที่ครอบคลุม 11 แผ่น/ตรม.

5. กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือขนาด 16 x 16" (SVHF-05)

6. กระเบื้องดินเผาล้านนาปั้นมือขนาด 20 x 20" (SVHF-06)
พื้นที่ครอบคลุม 6 แผ่น/ตรม.

7. กระเบื้องปั้นมือปูพื้นหกเหลี่ยม 6” (SVHF-07)
พื้นที่ครอบคลุม 40 แผ่น/ตรม

[1]

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
181 ม. 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel : 089-5524139,086-1834277,089-8163438,
line id: 0895524139, kung33
©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com