กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต (Lanna Cement Roof Tile )
กระเบื้องคอนกรีตผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมทรายละเอียด , น้ำและ น้ำยากันซืมในสัดส่วนที่พอเหมาะ นำส่วนผสมที่ได้ใส่ในพิมพ์ต่างๆ ตามรูปแบบที่ต้องการใช้เกียงเหล็กกดและปาดเพื่อให้ส่วนผสมแนบสนิทกับพิมพ์ นำปูนซีเมนต์ชนิดฉาบโรยลงบนส่วนผสมคอนกรีตในพิมพ์ก่อนใช้เกียงเหล็กปาดให้ ขึ้นเงา นำออกจากพิมพ์เพื่อนำไปตากแห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 7 วันเพื่อให้มีความเข็งแกร่ง นำไปทาสีตามต้องการหรือไม่ทาเมื่อต้องการความเป็นธรรมชาติ

1. (SV-CEMENT TILE - 01) กระเบื้องหางว่าว
1. ขนาด 7 นิ้ว : ระแนง 10 ซม., 42 แผ่น/ตรม.
2. ขนาด 8 นิ้ว : ระแนง 12 ซม., 35 แผ่น/ตรม.
3. ขนาด 9 นิ้ว : ระแนง 12 ซม., 33 แผ่น/ตรม.
4. ขนาด 12 นิ้ว : ระแนง 20 ซม., 16 แผ่น/ตรม.

2. (SV-CEMENT TILE - 02) กระเบื้องปลายตัด
1.ขนาด : 6 นิ้ว ,ระแนง : 12 ซม.,74 แผ่น/ตรม.
2.ขนาด : 8 นิ้ว ,ระแนง : 12 ซม.,48 แผ่น/ตรม.

3. (SV-CEMENT TILE - 03) กระเบื้องปลายตัด รุ่นเล็ก 4x8
ขนาด : 11 x 21 x 1 ซม.
น้ำหนัก : 0.5 กก.
ระแนง : 12 ซม.
พื้นที่ : 140 แผ่น/ตรม.

4. (SV-CEMENT TILE - 04) กระเบื้องกลีบบัว
ขนาด : 8"
ระแนง : 13 ซม.
พื้นที่ : 36 แผ่น/ตรม.

5. (SV-CEMENT TILE - 05)
ขนาด : 8"
น้ำหนัก : 1.4 กก.
ระแนง : 14 ซม.
พื้นที่ : 36 แผ่น / ตรม.

6. (SV-CEMENT TILE - 06) กระเบื้องวิบูลย์ศรี
ขนาด : 9"
น้ำหนัก : 2 กก. ระแนง : 15 ซม. พื้นที่ : 20 แผ่น/ตรม.
ขนาด : 8"
น้ำหนัก : - กก. ระแนง : 15 ซม. พื้นที่ : 25 แผ่น/ตรม.

7. (SV-CEMENT TILE - 07) กระเบื้องลายไม้
ขนาด : 7 นิ้ว
ระแนง : 15 ซม.
พื้นที่ : 30 แผ่น/ตรม.

8. (SV-CEMENT TILE -08) ครอบข้าง
พื้นที่ : 3 แผ่น/เมตร

9. (SV-CEMENT TILE -09) ครอบสัน
พื้นที่ : 3 แผ่น/เมตร

10. (SV-CEMENT TILE -10) ครอบหางเต่า

[1][2]
กระเบื้องหางว่าว 8
กระเบื้องหางว่าว 7
กระเบื้องปลายตัด 6
กระเบื้องว่าว 8
กระเบื้องว่าว 9
กระเบื้องว่าว 10
กระเบื้องหางว่าว
กระเบื้องหางว่าว

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com