กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
กระเบื้องดินเผามุงหลังคา ( Lanna clay roof tile )
กระเบื้องดินเผามุงหลังคาดินเผาดั้งเดิมของเชียงใหม่แต่โบราณ เรียกว่า ดินขอ ( code สินค้า ) ซึ่งผลิตด้วยแรงงานคนล้วน ๆ วัตถุดิบสำคัญคือดินเหนียวบดละเอียดผสมกับน้ำ นวดด้วยเครื่องจนเนื้อดินเหนียวได้ที่และคลุมด้วยพลาสติกรอการนำไปใช้ การปั้นจะใช้พิมพ์เหล็กขนาดเท่ากระเบื้องดินเผา โรยขี้เถาบนพิมพ์นำดินเหนียวขนาดพอดีกับพิมพ์กดด้วยมือให้ดินเหนียว แนบสนิทกับพิมพ์ตัดดินเหนียวตามรูปพิมพ์ด้วยเชือกไนล่อน ใช้ไม้ชุบน้ำเพื่อตกแต่งหน้าดินเหนียวให้เรียบสวย นำไปตากให้แห้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ใช้ไม้ตบเพื่อแต่งรูปทรงไม่ให้บิดงอ แล้วนำไปเผา โดยบ่มไฟต่ำไว้ประมาณ 11 วันเพื่อไล่ความชื้น และใช้ไฟสูงอีกประมาณ 1 วัน 1 คืน ปิดปากเตาและบ่มต่อไปอีก 4 วันจากนั้นจึงนำออกมาใช้งานได้

1. (SVCR- 01) กระเบื้องดินขอล้านนาปั้นมือ 4 x 8
ขนาด : 10 x 20 x 0.7 ซม.
ระแนง :10 , 12 ซม.
น้ำหนัก : 0.3 กก.
พื้นที่ : 180 แผ่น/ตรม.

2. (SVCR-02) กระเบื้องดินขอล้านนาปั้นมือ 4 x 8 (ปลายมน)
ขนาด : 10 x 20 x 0.7 ซม.
ระแนง :10 , 12 ซม.
น้ำหนัก : 0.3 กก.
พื้นที่ : 180 ,160 แผ่น/ตรม.

3. (SVCR-03) กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องมีบ่า 4 x 8
ขนาด : 10 x 20 x 1 ซม.
ระแนง : 10 , 12 ซม.
น้ำหนัก : 0.4 กก.
พื้นที่ : 180 แผ่น/ตรม.

4. (SVCR-04) กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องมีบ่า 5 x 8
ขนาด : 12.5 x 20 x 1.5 ซม.
ระแนง : 8 , 12 ซม.
น้ำหนัก : 0.6 กก.
พื้นที่ : 120 แผ่น/ตรม.

5. (SVCR-05) กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องมีบ่า 5 x 9
ขนาด : 12.5 x 22.5 x 1 ซม.
ระแนง : 13 ซม.
น้ำหนัก : 0.6 กก.
พื้นที่ : 120 แผ่น/ตรม.

6. (SVCR-06) กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องเคลือบ 4 x 8
ขนาด : 10.5 x 20.5 x 1 ซม.
ระแนง : 10 ซม.
น้ำหนัก : 0.5 กก.
พื้นที่ : 180 แผ่น/ตรม.

7. (SVCR-07) กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องเคลือบ 5x9
ขนาด : 13 x 23 x 1 ซม.
ระแนง : 10 ซม.
น้ำหนัก : 0.6 กก.
พื้นที่ : 80 แผ่น/ตรม.**มุงชั้นเดียว

8. (SVCR-08) กระเบื้องดินขออัดเครื่อง 6x11
ขนาด : 15.5 x 27 x 1.5 ซม.
ระแนง : 12 ซม.
น้ำหนัก : 1.2 กก.
พื้นที่ : 67 แผ่น/ตรม.

9. (SVCR-09) กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องปลายแหลม 6.5 x 9.5
ขนาด : 16.5 x 24 x 1 ซม.
ระแนง : 9.5 ซม.
น้ำหนัก : 1 กก .
พื้นที่ : 65 แผ่น/ตรม.

10. (SVCR-10) กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา เคลือบ/ไม่เคลือบ
ขนาดใหญ่ : 14.2 x 26 x 1 ซม.; 55 แผ่น/ตรม.
ขนาดเล็ก : 14.2 x 19.7 x 1 ซม.; 55 แผ่น/ตรม.
ระแนง : 13 ซม.

[1][2]
กระเบื้องดินขอล้านนาปั้นมือ 4x8
กระเบื้องดินขอล้านนาปั้นมือ 4x8
กระเบื้องดินขอล้านนาปั้นมือ 4x8
กระเบื้องดินขอล้านนาปั้นมือ 4x8
กระเบื้องดินขอล้านนาอัดเครื่องมีบ่า 5x8
กระเบื้องดินเผาสุโขทัยเคลือบ
กระเบื้องดินขอปั้นมือ 4x8
กระเบื้องดินขอปั้นมือ

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com