ทรายล้าง / กรวดล้าง (น้ำจืด/น้ำทะเล)


1. ทรายทะเลสีดำ

2. ทรายทะเลสีส้มทอง

3. ทรายทะเลสีขาว

4. ทรายน้ำจืดสีขาว

5. ทรายน้ำจืดสีเหลือง

6. ทรายน้ำจืดสีแดง

[1]
ทรายล้าง
ทรายล้าง
ทรายล้าง
ทรายล้าง
ค่าจ้างรับเหมาทรายล้าง /กรวดล้าง


ประเภทของงาน
ราคาทราย / กรวด
(บาท / กระสอบ )
ราคาค่าแรง +
ทรายล้างทะเล
ราคาค่าแรง +
ทรายล้างน้ำจืด
  1. ทรายทะเล / กรวดทะเล ทุกขนาด และทุกสี
70
   
  2. ทรายน้ำจืดสีแดง
60
   
  3. ทรายน้ำจืดสีเหลือง
50
   
  4. ผนัง
  ทรายล้าง / แม่เอ้ย ทรายล้าง / แม่เอ้ย
  5. บันได
 
  6. เสา
 

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com