บล็อกช่องลม ( Ventilation Block )1. (SVCM-01) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น 1 ช่อง (รูเดียว)
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.30 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

2. (SVCM-02) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น 4 ช่อง
ขนาด : 20 x 20 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.5 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

3. (SVCM-04) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น รูวงกลม
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.30 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

4. (SVCM-07) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น ฟองอากาศ
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.50 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

5. (SVCM-03) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น สามมิติ (รูหลิ่ง)
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.50 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

6. (SVCM-06) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น ลายจีน
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.7 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

7. (SVCM-05) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น ข้าวหลามตัด
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.7 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

8. (SVCM-08) บล็อกปลูกหญ้า
ขนาด : 25 x 40 x 8 ซม.
น้ำหนัก :
พื้นที่ : 10 ก้อน / ตรม.

9. (SVCM-09) บล็อกช่องลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส รุ่น สามมิติ สามเหลี่ยมเฉียง
ขนาด : 19 x 19 x 8 ซม.
น้ำหนัก : 3.50 กก.
พื้นที่ : 25 ก้อน / ตรม.

[1]

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 089-816438, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง International Contact

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com